PROJEK RAKAMAN TOPIKAL

Tarikh Mula Rakaman

18 Sept 2023

Tarikh Akhir Rakaman

15 Nov 2023

FASA 1 : RAKAMAN

Layout Bilik Rakaman

FASA 2 : SIMPANAN VIDEO

Langkah 1: Masukkan semua video dalam hard disk mengikut susunan file mengikut tahap.
Langkah 2 : Masukkan ke dalam telegram mengikut tahap.

Scroll to Top